Թելավոր ոճանակի կախումը

Թելավոր ճոճանակի տատանումների ուսումնասիրում
Լաբորատոր աշխատանք,որը կարող ենք կատարել տանը
1.100սմ երկարությամբ թելից կախենք որևէ գնդիկ(կստացվի թելավոր ճոճանակ),այն
կախենք այնպես,որ փոքր-ինչ սեղանից բարձր լինի:Գնդիկը շեղենք հավասարակշռության
դիրքից 8-ից 10սմ և բաց թողենք:Չափենք 40 լրիվ տատանումների
ժամանակը,բանաձևերով հաշվենք տատանումների պարբերությունը և հաճախությունը:
Փորձը կրկնենք՝ կարճացնելով թելը չորս անգամ,տատանումների լայնույթը դարձնելով
2սմ- ից 3սմ:
Արեք եզրակացություն ճոճանակի թելի երկարությունից տատանումների պարբերության և
հաճախության կախումների վերաբերյալ

IMG-7063de54f99c9301f24372bcd19b2872-VIMG-20723095e9ead329d81537d9976884d6-VIMG-c87acbbff29533a15ae800943cedba39-V.jpg