Մաթեմատիկա

1.6հեկտար

2.2/9

3.15*5/1=75

4.120,40

5.3000

6.400

7.100023

8.4

9.12+50=62

10.1110

11.20

12.317

13.2

14.3/5

15.4.5մ/ր

16.21.5կմ/ժ

17.10

18.10.5

19.23ժամ

20.-3.05

Մաթեմաթիկա

1.Գտնել 4*7* տեսքի բոլոր այն քառանիշ թվերը, որոնք բաժանվում են 15

4170,4470,4770,4275,4575,4875

2.Ջրավազանում ջուր կարող է լցվել 2 խողովակներից: Առաջին խողովակով մեկ ժամում լցվում է 12լ ջուր, իսկ երկրորդով՝ 14Քանի՞ լիտր ջուր կլցվի ջրավազանում .

Քանի՞ լիտր ջուր կլցվի ջրավազանում

5 ժամվա ընթացքում, եթե խողովակները միաժամանակ բացվեն:

12+14=26

26*5=130

 

3.Նկարում պատկերված են երկու ուղղանկյուններ, որոնցից մեկի կողմերի երկարություններն են 9 և 12, իսկ մյուսինը՝ 8 և 10։ Կանաչ պատկերի մակերեսը հավասար է 80-ի։ Գտնել նարնջագույն մասի մակերեսը։

9*12=108
8*10=80
108-80=28սմ
4.Ռոբոտիկայի դասաժամին Վալենտինան 4 օրում կարող է պատրաստել

3 ռոբոտ, իսկ Դիանան՝ 6 օրում՝ 4  ռոբոտ։ Նրանք միասին  12 օրում քանի՞ ռոբոտ կպատրաստեն։
Վալենտինան-12օրում 9ռոբոտ
Դիանան-12օրում 8ռոբոտ
միասին 12օրում կլինի 17 ռոբոտ


5.Հաշվել արտահայտության արժեքը․

9997+9593+9189+...+75+31=50*2=10