Հայոց լեզու

Բաց թողած տեղերում լրացնել Օ կամ Ո.

ա/ ականջօղ, ամենօրյա, այդօրինակ, այսօր, անդորրություն, անոթ, անողնաշար, անողոք, անորակ, անօգտակար, ապօրինի, բարձրորակ, բարորություն, գիշերուզօր, դեղնազոծ, երկարօրյա, եղբորորդի, հնօրյա, քնքշորեն, օթոց, օրըստօրե, օրոցք:

բ/ ամանօր, ամենաորակյալ, անօդ, անորսալի, անօթևան, առօրեական, արագոտն, արծաթազօծ, արջաորս, բնորրան, գանգոսկր, գիշերօթիկ, երկորյակ, ընդօրինակել, թիկնոթոց, թռչնորս, լացուկոծ, յուրօրինակ, վատորակ:

գ/ անօրինակ, արևազոծ, բարորակ, եռօրյա, հնաոճ, հնգօրյակ, հոտնկայս, հրանոթ, ճռվողյուն, մեղմորեն, մեղմորոր, միջօրե, նմանօրինակ, նորաոճ, շորորալ, ողորկ, ոսկեզօծ, ով, որբանոց, չօգնել, պնդօղակ, սևորակ:

դ/ ամանօրյա, անօգուտ, խաղաղօվկիանոսյան, կեսօր, հակաօդային, հատորյակ, հօգուտ, հողմակոծ, հօդս ցնդել, նախօրոք, ոսկեօղ, ոտանավոր, չարորակ, չօգտվել, պարզորոշ, վաղօրդայն, քեռորդի, օդապարիկ, օթյակ:

ե/ անօրեն, առօրյա, բացթյա, օրուգիշեր, կիրակնօրյա, կրկնօրինակ, հանապազորյա, հանրոգուտ, հոգս, միջօրեական, հանապազորդ,  միօրինակ, նախօրե, չօգտագործել, սառնորակ, վառոդ, տարորոշել, տնօրեն, փղոսկր, օդանավ, օրրան:

զ/ արփիազոծ, հակաօրինական, հայորդի, նորօրյա, նրբորեն, շաբաթօրյակ, ովքեր, չոգևորել, վաղօրդայն, վաղօրոք, տոթ, տարօրինակ, տափօղակ, ցածրորակ, փող, փորձանոթ, փոխօգնություն, օթևան, օվկիանոս, օրեցօր, օրորոց:

Հայոց լեզու

Տրված արմատները գործածել բարդ բառերի մեջ այնպես, որ մի դեպքում լինեն սկզբնարմատ, մյուս դեպքում վերջնարմատ:

Վարկյան-վարկենաչափ,երկվարկյան
Մատյան-մատենավար,դասամատյան
Բույս-բուսաբան,խոտաբոույս
Մուկ-մկնդեղ,դաշտամուկ
Լույս-լուսապսակ,արշալույս
Ծաղիկ-ծաղկապսակ,ձնծաղիկ
Գլուխ-գլխացավ,հասատգլուխ
Հունչ-հնչագեղ,համահունչ
Բույն-բնական,մրջնաբույն

Տրված բառերին գրել մեկական հոմանիշ, և հականիշ բառ:

Արտասվել-լացել,ծիծաղել
Փոթորիկ-մրրիկ,զեփյուռ
Բարձրանալ-ելնել,իջնել
Ահռելի-հսկայական,փոքր
Նուրբ-փխրուն,կոպիտ
Չնչին-աննշան,շատ
Ստոր-գոռոզ,վեհ
Հպարտ-ինքնագով,նսեմ
Չքնաղ-գեղեցկագույն,տգեղ
Նախատել-հանդիմանել,գովել

Տրված վերջածանցներով կազմել երեքական վերջածանցավոր բառ:

Անք-նեխկանք,տարակուսանք,ապրանք
Ուհի-բժշկուհի,գեղեցկուհի,դշխուհի
Ույթ-երեկույթ,ասույթ,հավքույթ
Վածք-նստվածք,սանրվածք,բացվածք
Ածո-հանածո,պահածո,չափածո
Մունք-ասմունք,բուրմունք,մտածմունք
Եղեն-մրգեղեն,ընդեղեն,ջրեղեն
Ակ-նավակ,տնակ,դղյակ
Իկ-պստիկ,հայրիկ,մայրիկ
Ուկ-գայլուկ,արջուկ,մանուկ
Ություն-գեղեցկություն,տրտմություն,անհանգստություն
Յակ-օդյակ,տասնամյակ,քսանամյակ
Ունդ-սնունդ,ծնունդ,անդունդ

Հայոց լեզու

1. Կետերի փոխարեն գրի´ր տրված բառերից մեկը:
Որթերի մեջ անծանոթ մի աղջիկ տեսա: (որդ, որթ)
Որդերի պատճառով ձկնորսության չգնացի: (որդ. որթ)
Շատ հաջող ավարտ ունեցավ մեր ձեռնարկը: (հաջող, հաչող)
Հաչող շանը կծան չի լինում: (հաջող, հաչող)
Երեխայի կտրիչ ատամներն արդեն դուրս էին եկել: (կտրիչ, կտրիճ)
Իմ բոլոր կտրիճ ընկերները հավաքվել են այսօր: (կտրիչ, կտրիճ)

2.Կետերի փոխարեն գրի´ր տրված բառերից մեկը:
Նստելու համար մի հարթ տեղ եմ փնտրում: (հարդ, հարթ)
Քամին ամբողջ հարդըը բարձրացրել ու պտտում էր օդում: (հարդ, հարթ)
Տարբեր ախտեր քայքայել էին մարմինը: (աղտ, ախտ)
Փոշիով ու աղտով էր ծածկված փողոցը: (աղտ, ախտ)
Մի ուղտ քարավանից առանձնացել էր: (ուղտ, ուխտ)
Քո արած ուխտ թանկ է բոլորիս համար: (ուղտ, ուխտ)

3.Նախադասությունների մեջ գտեք բառագործածության սխալները:
Այդ առավոտ սուրհանդակները ավետեցին վաղուց սպասված հաղթանակի լուրը:
Այդ երկուսը դեռ առավոտից էին վիճվում վիճում:
Նա քայլելուց քայլելիս ընկավ:
Քո քեզ համար նա պատրաստ է ամեն ինչի:

4.Ո՞ր բառը մյուսների հետ ընդհանուր արմատ չունի:
Սկեսրայր
Քաջայր
Քարայր
Ազնվայր
Այրուձի

5.Տրված բառերում գտնել հնչյունափոխված արմատները
:
Գետնաքարշ, գիտնական, հնձվոր, խուսափել, քննարկել, լսափող, նստարան, լրջախոհ,  ուղեկից, շրջադարձ, կավճոտ, սուզանավ, չվացուցակ, իշայծյամ, պտուտակ:

6. Շարքի բառերում ընդգծել նախածանցներն ու վերջածանցները:
Տհաճ, խանդոտ, մայիսյան, վարք, փորձանք, հաճելի, զսպանակ, բանվոր, պարագլուխ, մականուն, թվական, բուրավետ, մեղք, վայրենի, փոխարքա, հոգյակ, ծնունդ, հավելված, ներամփոփ, ելույթ, գերադաս:
Ընդգծված ածանցներով կազմել երկուական նոր ածանցավոր բառ:

Հայոց լեզու

 

Նախադասությունների ճիշտ հաջորդականությունը գրիր և տեքտը վերականգնի՛ր:
Նա ցանկացավ դունչը հասցնել խաղողին, բայց չկարողացավ: Հեռանալիս ինքն իրեն ասաց. «Ոչի՜նչ, դեռ խակ է»: Ուժ ու կարողություն չունենալու պատճառով հաջողության չեն հասնում, մեղքը գցում են պայմանների վրա: Քաղցած աղվեսը կախ ընկած ողկույզներով խաղողի վազ տեսավ:

 

Քաղցած աղվեսը կախ ընկած ողկույզներով խաղողի վազ տեսավ: Նա ցանկացավ դունչը հասցնել խաղողին, բայց չկարողացավ: Ուժ ու կարողություն չունենալու պատճառով հաջողության չեն հասնում, մեղքը գցում են պայմանների վրա: Հեռանալիս ինքն իրեն ասաց. «Ոչի՜նչ, դեռ խակ է»:

 

Հականիշները (հակառակ իմաստ ունեցող բառերը) գտի՛ր և զույգ—զույգ գրի’ր:
Միշտ, անարատ, ոչնչացնել, արատավոր, բացահայտ, թույլ, վերջին, համաձայնել, հանգստանալ, գտնել, երբեք, հավաքել, աջ, արթուն, քնած, հրաժարվել, առաջին, գաղտնի, ամուր, աշխատել,  կորցնել, ստեղծել, վատնել, մերժել, ձախ:

 

Միշտ – երբեք
Անարատ – արատավոր
Ոչնչացնել – ստեղծել
Բացահայտ – գաղտնի
Թույլ – ամուր
Վերջին – առաջին
Համաձայնել – հրաժարվել
Հանգստանալ – աշխատել
Գտնել – կորցնել
Հավաքել – վատնել
Աջ – ձախ
Արթուն — քնած

Նախադասությունների ճիշտ հաջորդականությունը գտի´ր և տեքստը վերականգնի´ր:
Այնտեղ այս ահավոր ծույլը փուշճյուղկաթնախոտ ու տատասկ էր ուտում: Ձին գնաց ուպատմեց մարդուն: Ուղտը շատ ծույլ էրմարդումոտ աշխատել չէր ուզում ու աշխատանքիցխուսափելու համար ապրում էր Ոռնացողանապատում: Հետո շունն ու եզը հերթով եկան:Ուղտը պատաս­խանեց.
Ո՜ւզո՜ւզ:
Ուղտը նրանց էլ միայն «ուզ» ասաց: Միերկուշաբթի առավոտ ձին՝ թամբը մեջքինսանձըբերանինեկավ մոտն ու ասաց.
Ո´ւղտա´յ ուղտդո´ւրս արի ու մեզ նմանաշխատի´ր:
Հենց այդ «ուզն» էլ նրան պատիժ դարձավդրանից մեջքին կուզ աճեց:

 

Ուղտը շատ ծույլ էր, մարդու մոտ աշխատել չէր ուզում ու աշխատանքից խուսափելու համար ապրում էր Ոռնացող անապատում: Այնտեղ այս ահավոր ծույլը փուշ, ճյուղ, կաթնախոտ ու տատասկ էր ուտում: Ձին գնաց ու պատմեց մարդուն:
Մի երկուշաբթի առավոտ ձին՝ թամբը մեջքին, սանձը բերանին, եկավ մոտն ու ասաց.
-Ո´ւղտ, ա´յ ուղտ, դո´ւրս արի ու մեզ նման աշխատի´ր:
Հետո շունն ու եզը հերթով եկան:
Ուղտը պատաս­խանեց.
-Ո՜ւզ, ո՜ւզ:
Ուղտը նրանց էլ միայն «ուզ» ասաց:
Հենց այդ «ուզն» էլ նրան պատիժ դարձավ. դրանից մեջքին կուզ աճեց:

Կետերի փոխարեն գրիր ամբողջ(ողջ) կամ բոլոր (ը)բառերը:

Բոլոր նախադասությունները ճիշտ են գրված:
Ամբողջ գիրքը մի օրում կարդաց:
Բոլոր խնդիրները փորձի´ր լուծել:
Ամբողջ խնդրագիրքն արդեն վերջացրել է:
Բոլորը վազում էին ինչ-որ մեկի հետևից:
Ամբողջ ժողովուրդն է սպասում քեզ:
Բոլոր մարդիկ ինչ-որ բանի են սպասում:
Ամբողջ հոտը շարժվեց ձայնի ուղղությամբ:
Բոլոր գառներն ու ուլերը ցրվեցին:
Ամբողջ աշխարհը ոտքի տակ է տվել:
Բոլոր երկրներում եղել է:
Բոլորը նույն բանն են պնդում:
Ամբողջ կրակի բաժին դարձավ:

Նախագծային աշխատանք

Насреддин женился на безобразной женщине.

Как-то в один из дождливых ненастных дней она спросила его:

— Какие желания возникают у тебя в такие дни?

— Расстаться с тобой и обрести свободу, — ответил он.

Նասրեդինն ամուսնացել է անկարգապահ կնոջ հետ:

Մի անձրևոտ օր նա հարցրեց ամուսնուն .

— Ինչ ցանկություններ են առաջանում այս օրերին?

— Բաժանվել քեզանից և ստանալ ազատությունը,- ասաց նա։

Նախագծային աշխատանք

Удивились Шакалы, почему они все, как один худые, а Львы упитанные.

— Потому, — ответил им Лев, — что мы едим то, что сами добываем, а вы — то, что удаётся стащить, и пока не съедите, озираетесь в страхе — не накажут ли вас за это.

Զարմացրել են շնագայլերը , թե ինչու են նրանք այդքան նիհար, իսկ առյուծները գեր :

-Որովհետև,-պատասխանեց առյուծը,-մենք ուտում ենք այն ինչ մենք ենք գտնում , իսկ դուք ուտում եք այն ինչ կարող եք գողանալ և միջև չուտեք վախով եք ապրում — թե չեն պատժեն ձեզ դրա համար:

Հավաքից Հավաք

Այս ուսումնական ընդացքում կատարել եմ շատ աշխատանքներ, նախագծայիրն և գրել եմ շարադրություններ:Իմ նաղագծային աշխատանքը ես ընտրել եմ թարգմանություն, թարգմանում եմ ռուսերենից հայերեն, անգլերենից հայերեն:Շարադրություններ եմ գրել տարբեր թեմաներով, «Երջանկությունը միշտ ձեզ հետ է», «Ես կցանկանայի», «Եթե հարուստ լինե» և այլն: