Նորաձևությունը նոր դարերում

Եվրոպայում ազգային առանձնահատկությունների ազդեցությունը հագուստի վրա սկսեց նվազել 1675թ.-ից մինչև 1800-ական թվականները, և նորաձև հագուստի ձևավորումը դարձավ միջազգային: Իգական սեռի հագուստների ոճը բխել է Փարիզից, իսկ արական սեռի հագուստներինը՝ Լոնդոնից:

Ենթադրվում էր, որ այս նորաձևությունները հիմնված էին հին Հունաստանի դասական զգեստների վրա:      Կանայք կրում էին լայն, թափվող, ծալազարդված, բարձր գոտկատեղերով զգեստներ՝ սպիտակ գույներով:  Փորձելով պայքարել ցրտի դեմ՝ կանայք կրում էին  երեք-քառորդ չափի երկարությամբ վերնազգեստներ՝  պատրաստված ավելի տաք մատերիալից,  շալեր, մորթե թիկնոցներ: 1830-ական թվականները վերադրարձեցին հագուստների բազմերանգությունը, հայտնվեցին ավելի կիպ գրկող գոտկատեղով զգեստներ:

скачанные файлы (1)

Թաղիքագործ, ավելի կարճ կիսաշրջազգեստներ, մորթուց կարված թևքերով, լայն եզրերով կամ այլ տիպի կանացի գլխարկները նույնպես  նորաձև էին:

 

Читать далее